Sürdürülebilirlik

Lazzoni Hotel olarak, ülkemizin bulunduğu bu farklı ve çeşitli coğrafyada sürdürülebilirliğin önemine değer veriyoruz. Topraklarımız, doğal güzelliklerimiz, kültürel ve tarihi zenginliklerimiz tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, bizlere çok değerli miraslar bırakmıştır.

Türkiye önemli bir turizm destinasyonudur ve destekleyici sürdürülebilirlik politikalarının uygulanması çevresel, sosyal ve ekonomik faydalar sağlayarak gelecek yılların teminatıdır.

Lazzoni'de yüksek farkındalık ve motivasyonla süreçleri takip etmeye devam edeceğiz.

- Çevreye duyarlılığımız ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz nedeniyle, atık sudaki tüm zararlı unsurları ortadan kaldırmak ve ana kanalizasyon sistemine güvenli bir şekilde deşarj edilmesini sağlamak için yağ tutucu sistemlerimizde ilgili filtrelemeleri gerçekleştiriyoruz.

- Otel bünyesindeki tüm operasyonlarda pet şişe ve geri dönüştürülemeyen ambalaj kategorilerinde mümkün olduğunca cam eşya kullanmaya gayret ediyoruz. Camın uygun olmadığı veya kullanılamadığı durumlarda, çevre dostu veya geri dönüştürülebilir alternatifleri dikkatle seçiyoruz.

- Çalıştığımız tedarikçilerin çevre dostu programlara bağlı kalmalarına dikkat ediyoruz.

- Misafir odası kullanımında tekstil ürünlerinin (havlu, nevresim vb.) kullanımını en aza indirmek için misafirlere özel ayrıcalıklar sağlıyor, çevre dostu uygulamalarla ilgili görseller sunuyoruz.

- Mümkün olan her yerde biyolojik olarak kolayca parçalanabilen ürünleri tercih ediyor ve çevre bilinciyle ilgili tüm süreçleri yakından takip ediyoruz.

- Ürün tedarik zincirimizde yerel üretim yapan markalara öncelik veriyor ve tedarikçilerimizi üretim aşamasında doğaya saygılı ve sürdürülebilirlik planlarına kurumsal bağlılık göstermeleri konusunda teşvik ediyoruz.

- Tüm otel odalarında havalandırıcılar (perlatör) kullanarak maksimum su tasarrufu sağlıyoruz.

- Bina içinde kullanılan tüm elektronik cihazlar en düşük enerji tüketim seviyelerine sahip olacak şekilde seçilmiştir.

- Gereksiz enerji kullanımını en aza indirmek için binada otomasyon sistemleri uygulanmaktadır. Verimli enerji tüketimi için profesyonel yazılımlar kullanılmakta ve gereksiz enerji kaybı önlenmektedir. Elektrik sistemimizin doğru yükte çalışmasını sağlamak için tüm sistemlere yıllık bakım yapılmaktadır.

- Otel, tesis çevresinde bisiklet alanları sağlayarak konukları bisiklet kullanmaya ve karbon emisyonlarını azaltmaya teşvik etmektedir.

- Toksik madde içermeyen kimyasal ürünler kullanıyoruz.

- Ofis ve idari alanlarımız belge takip süreçlerinin %80'ini dijital platformlara taşıyarak kağıt tüketimini azalttı.

- Enerji tüketimini en aza indirmek için bina genelinde LED aydınlatma kullanılmıştır.

- Enerji akışları yazılım destekli sistemler aracılığıyla dijital olarak izlenir.

- Odalara, pencerelere ve kapılara takılan devre kesiciler sayesinde enerji israfı önlenir.

- Oda televizyonları zaman ayarlı olmaları nedeniyle 4 saat sonra otomatik olarak kapanmaktadır.

- Çamaşır makineleri çamaşırhanede tam dolu haldeyken çalıştırılır.

Coğrafya

Lazzoni Hotel olarak, ülkemizin bulunduğu bu farklı ve çeşitli coğrafyada sürdürülebilirliğin önemine değer veriyoruz. Topraklarımız, doğal güzelliklerimiz, kültürel ve tarihi zenginliklerimiz tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, bizlere çok değerli miraslar bırakmıştır.

Geri Dönüşüm

Otel bünyesindeki tüm operasyonlarda pet şişe ve geri dönüştürülemeyen ambalaj kategorilerinde mümkün olduğunca cam eşya kullanmaya gayret ediyoruz. Camın uygun olmadığı veya kullanılamadığı durumlarda, çevre dostu veya geri dönüştürülebilir alternatifleri dikkatle seçiyoruz.

Yeşil ulaşım

Otel, tesis çevresinde bisiklet alanları sağlayarak konukları bisiklet kullanmaya ve karbon emisyonlarını azaltmaya teşvik etmektedir.

Sürdürülebilirlik Sertifikası

sürdürülebi̇li̇rli̇k-belgesi̇

Yeşil Enerji Sertifikası

green_cer_en

Sürdürülebilirlik Politikası

 • Çalışanlarımızı bölgemiz içinden seçmeye gayret ederek gelişimi ve istihdamı destekliyoruz.
 • Etik değerler çerçevesinde seçimler yaparak ödüllendirme sürecinde ayrımcılık yapmadan üst yönetim pozisyonları da dahil olmak üzere tüm çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunuyoruz.
 • Sosyal ve çalışma haklarına saygı duyuyor ve yasal hükümler çerçevesinde takip ediyoruz.
 • Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasını destekliyoruz.
 • Çalışanlarımıza düzenli ve sürekli eğitimler vererek gelişim ve ilerleme fırsatları sunuyoruz.
 • Çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlarız. İstek, öneri ve şikayetlerini iletebilmeleri için çeşitli fırsatlar sunuyor, çalışanlarımızdan gelen geri bildirimleri değerlendirerek yönetim sistemimizin gelişimine katkıda bulunuyoruz.
 • İş sağlığı ve güvenliği bizim kurumsal kültürümüzdür.
 • Politikamızı yürütürken ilgili paydaşlarımızın katılımına önem verir, gerektiğinde şeffaf bilgilendirme yaparız.
 • Misafirlerimizi ve çalışanlarımızı yerel bölgenin doğal ve kültürel mirası hakkında bilgilendiriyoruz.
 • Misafirlerimizden gelen tüm geri bildirimleri değerlendiriyor ve elde ettiğimiz veriler doğrultusunda süreçlerimizi iyileştirmek için aksiyon alıyoruz.
 • Binalarımızda özel ihtiyaçları olan misafirlerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyor ve herkes için erişilebilir bir hizmet anlayışını benimsiyoruz.
 • Ürün ve hizmet alımlarında kalite ve niteliği kullanıcılarla birlikte değerlendirir ve analiz ederiz. Tedarikçi seçiminde yerel olarak adil, dürüst ve tarafsız davranırız.
 • Aile ve sosyal politikalara saygı duyar ve her türlü etnik ayrımcılığı reddederiz. Her türlü şiddet, taciz ve istismara karşı çıkıyor ve insan hakları yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak alınan tüm önlemleri destekliyoruz.
 • Tüm süreçlerimizde temel değerlere bağlı kalır, uymakla yükümlü olduğumuz yasal ve diğer koşullara uyum anlayışı ile sürekli iyileştiririz.
 • Sektöre öncülük eden yenilikçi ve inovatif ürünleri takip ediyor ve tesisimize entegrasyonu konusunda aksiyon alıyoruz.
 • Faaliyetlerimiz sırasında iç ve dış etkenlerden kaynaklanan riskleri önceden analiz eder, risk yönetimi sürecini tüm iş operasyonlarımızda ele alarak yeni fırsatlar elde etmeyi hedefleriz.
 • Sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda turizm sektöründe öncü, uzun soluklu bir marka değeri yaratmayı hedefliyoruz.
 • Çevre kirliliğinin önlenmesi, biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ile ilgili süreçlerimin sürekli iyileştirilmesine katkıda bulunmak.
 • Doğal kaynaklarımızı etkin kullanmak, su tüketimini azaltarak atıkları kaynağında azaltmak, sıfır atık prensibi ile atıkların ayrıştırılmasını ve geri kazanımını sağlamak.
 • Kimyasal tüketiminin ve pestisit kullanımının azaltılması, çevreye zarar vermeyen ürünlerin tercih edilmesi.
 • Çevre dostu ürünlerin kullanımını teşvik edin.
 • Acil durumlardan kaynaklanan olumsuz çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik planlı çalışmalar yürütmek.
 • Çalışanlarımıza çevresel boyutlar ve etkiler konusunda farkındalıklarını artırmak için eğitimler vermek.
 • Çevre koruma faaliyetlerimizi bir kurum kültürü haline getirmek.
 • Tedarikçi seçiminde sürdürülebilir tedarikçilere öncelik verilmesi.

Gürhan Sayar

Genel Müdür

Asdgsdg

Otel çevresinde

Ve en son blog yazılarını okuyun